Polityka prywatności

Storck Sp. z o.o. (zwana dalej „Storck”) przywiązuje dużą wagę do ochrony Państwa danych osobowych a więc gromadzi, przetwarza oraz wykorzystuje Państwa dane wyłącznie zgodnie ze standardami określonymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych.

Storck jest administratorem danych i ponosi odpowiedzialność za dane osobowe. Nasze dane kontaktowe:

Storck Sp. z o.o., ul. Przyokopowa 26, 01-208 Warszawa, Polska
Adres mailowy: odo@pl.storck.com

Jeżeli na tej stronie internetowej znajdują się odnośniki do innych stron internetowych, niniejszy dokument nie dotyczy gromadzenia i wykorzystywania danych na stronach, do których prowadzą te odnośniki, ponieważ Storck nie ma żadnego wpływu na ich ustawienia i zawartość.

2.1 Korzystanie ze strony internetowej

Podczas wizyty na naszej stronie internetowej, tymczasowo przetwarzane są dane dotyczące połączenia (w szczególności adres IP, ostatni odwiedzony adres URL, data i godzina odwiedzin, otwierane strony oraz elementy takie jak podstrony, przyciski, ilość przesyłanych danych, status, czy przesłanie zakończono pomyślnie, nazwa przeglądarki internetowej, rodzaj urządzenia). Przetwarzamy te dane jedynie w zakresie koniecznym do obsługi wizyty na naszej stronie internetowej, co stanowi nasz uzasadniony interes, w postaci udostępnienia strony internetowej w celu reprezentacji zewnętrznej oraz w celach marketingowych (zgodnie z Art.6 ust.1 lit.f Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, tj. RODO).

Gromadzimy również dane dotyczące połączeń w plikach logowania na naszym serwerze, co stanowi nasz uzasadniony interes, wyrażony poprzez zapewnienie bezpiecznego funkcjonowania serwera strony internetowej. Za Państwa zgodą możemy anonimowo przetwarzać te dane dla celów, wymienionych w podpunkcie 2.2.

Co do zasady, korzystanie z naszej strony internetowej jest możliwe bez konieczności podawania danych osobowych, za wyjątkiem danych, zawartych w niniejszym podpunkcie. (Więcej informacji o dobrowolności podania danych patrz punkt 7).

2.2 Analiza do celów marketingowych i optymalizacji zawartości strony internetowej (Piwik PRO)

Na stronach internetowych Storck dane dotyczące Państwa aktywności są przetwarzane po wyrażeniu przez Państwa zgody (podczas pierwszej wizyty na stronie) w celach marketingowych i optymalizacyjnych, z wykorzystaniem technologii Piwik PRO, stanowiąc tym samym uzasadniony interes naszej firmy. W tym celu, profile użytkowania zawierające dane wymienione w podpunkcie 2.1 oraz dane dotyczące Państwa aktywności na stronie (w szczególności odwiedzane strony, klikane przyciski i inne elementy wraz z czasem, kiedy ich użyto) są stworzone pod pseudonimem. Profile nie będą zawierać danych identyfikujących Państwa bezpośrednio (jak np. imię); nie będą też z tymi danymi powiązane w żaden sposób. Podstawą prawną jest wyrażona przez Państwa zgoda (Art.6 ust.1 lit.a Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, tj. RODO).

Przetwarzanie danych w imieniu Storck Sp. z o.o. następuje na serwerach, obsługiwanych przez Piwik PRO GmbH, Lina-Bommer-Weg 6, 51149 Kolonia, Niemcy.

W celu ułatwienia analizy użytkowania, mogą być zastosowane pliki cookies (patrz pkt 2.3), aby rozpoznać Państwa przeglądarkę. Podczas odwiedzania naszej strony internetowej, są Państwo informowani o wykorzystywaniu plików cookies oraz analizie użytkowania. Jeżeli chcą Państwo dokonać dezaktywacji plików cookies, zastosowanych do analizy opisanej w niniejszym akapicie, prosimy o zastosowanie następującego rozwiązania:

Mogą Państwo w dowolnym momencie dezaktywować analizę danych użytkowania w profilach, tworzonych pod pseudonimem, z wykorzystaniem technologii Piwik PRO. Można tego dokonać na dwa sposoby. Pierwszy to zaznaczenie opcji zablokowania śledzenia w Państwa wyszukiwarce (w celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o zapoznanie się z dokumentem pomocy wybranej przez Państwa przeglądarki). Mogą też Państwo skorzystać z drugiego rozwiązania – prosimy o kliknięcie w wybrane pole wyboru, wskazując Państwa wybór i ustanawiając tym samym plik cookie tak, by nie podlegać śledzeniu z użyciem technologii Piwik PRO:

W punkcie 2.3 mogą się Państwo zapoznać z procedurą przeglądania strony bez użycia plików cookies.

2.3 Cookies

Gdy odwiedzają Państwo naszą stronę, widnieje tam informacja, iż korzystamy z plików cookies w celu poprawy funkcjonalności oraz, w przypadku wyrażenia stosownej zgody, w celu wsparcia analizy użytkowania naszej strony internetowej, optymalizacji strony oraz w celach marketingowych (patrz pkt 2.2).

Cookies to małe pliki tekstowe, które są wysyłane z serwera www do Państwa przeglądarki i przechowywane na dysku twardym Państwa komputera, smartfonu lub tabletu. To umożliwia nam rozpoznanie ponownych wejść z Państwa komputera. W ten sposób zapewniamy lepszą funkcjonalność strony. Wykorzystujemy także funkcjonalne pliki cookies, niezbędne do zapamiętywania Państwa ustawień (tzw. niezbędne pliki cookies). Mogą też Państwo w dowolnym momencie dezaktywować pliki cookies w ustawieniach Państwa przeglądarki oraz/lub usunąć pliki cookies z dysku twardego, korzystając z funkcji menu przeglądarki. Jeżeli Państwo to uczynią, nie możemy zagwarantować pełnej funkcjonalności strony (np. mogą Państwo być proszeni o wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies za każdym razem, gdy odwiedzają Państwo stronę – Państwa decyzja zapisuje się z wykorzystaniem pliku cookie).

Ponadto, jeżeli wyrazili Państwo zgodę, korzystamy z plików cookies w celu analizy użytkowania naszej strony internetowej (patrz ppkt 2.2). Po wyrażeniu zgody na wykorzystywanie plików cookies, mogą ją Państwo wycofać w dowolnym momencie. W celu wycofania zgody na analizę użytkowania strony oraz stosowanie plików cookies, prosimy o zapoznanie się z instrukcjami w punkcie 2.2.

Mogą też Państwo w dowolnym momencie dezaktywować pliki cookies w ustawieniach Państwa przeglądarki oraz/lub usunąć pliki cookies z dysku twardego, korzystając z funkcji menu przeglądarki. Ponadto, w celu ochrony prywatności, mogą Państwo zainstalować w Państwa przeglądarce ‘wtyczkę’, która uniemożliwia śledzenie i/ lub wykorzystywanie pokrewnych plików cookies.

Podczas Państwa odwiedzin na naszej stronie wykorzystujemy następujące pliki cookies (pliki, nieoznaczone jako ‘niezbędne’, są wykorzystywane jedynie za Państwa zgodą):

Plik cookie: Kategoria: Przetwarzane przez: Cel: Okres przechowywania:
Plik cookie: _pk_id Kategoria: Śledzenie (nie są niezbędne) Przetwarzane przez: Piwik (s. 2.2) Cel: Piwik Tracking – przechowuje ID strony w celu przypisania danych Okres przechowywania: 12 miesięcy
Plik cookie: _pk_ses Kategoria: Śledzenie (nie są niezbędne) Przetwarzane przez: Piwik (s. 2.2) Cel: Piwik Tracking – przechowuje ID bieżącej sesji pracy przeglądarki użytkownika w celu przypisania danych Okres przechowywania: 30 minut
Plik cookie: stg_last_interaction Kategoria: Śledzenie (nie są niezbędne) Przetwarzane przez: Piwik (s. 2.2) Cel: Piwik Tracking – przechowuje czas ostatniej interakcji użytkownika Okres przechowywania: 12 miesięcy
Plik cookie: stg_returning_visitor Kategoria: Śledzenie (nie są niezbędne) Przetwarzane przez: Piwik (s. 2.2) Cel: Piwik Tracking – zapisuje czy jest to użytkownik powracający Okres przechowywania: 12 miesięcy
Plik cookie: stg_traffic_source_priority Kategoria: Śledzenie (nie są niezbędne) Cel: Piwik (s. 2.2) Przetwarzane przez: Piwik Tracking – zapisuje źródło, dzięki któremu użytkownik trafił na stronę (kampania, wyszukiwarka, samodzielne wpisanie danych) Okres przechowywania: 30 minut
Plik cookie: stg_optout Kategoria: Śledzenie (nie są niezbędne) Cel: Piwik (s. 2.2) Przetwarzane przez: Piwik Tracking – zapisuje, że nie wykonano śledzenia Okres przechowywania: 12 miesięcy
Plik cookie: hl Kategoria: Język (niezbędne) Cel: Storck Przetwarzane przez: Local Settings – zapisuje język oraz domenę właściwej strony (np. de_CH lub en_COM) Okres przechowywania: 12 miesięcy
Plik cookie: hideCookieNotification Kategoria: Powiadomienie o plikach cookies (niezbędne) Cel: Storck Przetwarzane przez: Plik cookie jest ustawiony aby „Powiadomienie o plikach cookies” nie wyświetlało się wraz z każdym wejściem na stronę storck.pl Okres przechowywania: 24 godziny
Plik cookie: hideLocationNotification Kategoria: Wybór kraju (niezbędne) Cel: Storck Przetwarzane przez: Plik cookie jest ustawiony aby belka wyboru kraju nie pojawiała się wraz z każdym wejściem na stronę storck.pl Okres przechowywania: Jedynie podczas trwania sesji przeglądarki (tzw. cookie sesyjne)

2.4 Formularz kontaktowy oraz inne formy komunikacji

Jeśli korzystacie Państwo z formularza kontaktowego na naszej stronie, przetwarzamy dane z Państwa wiadomości: imię, nazwisko, adres mailowy oraz kraj; jeśli wpiszą Państwo poniższe dane, przetwarzamy także numer telefonu, adres oraz nazwę Państwa firmy w celu udzielenia odpowiedzi na Państwa zapytanie. Państwa dane zostaną przekazane podmiotom trzecim jedynie wówczas, kiedy wymagać tego będzie odpowiedź na Państwa zapytanie (np. jeśli poprosicie Państwo o informację nt. innej spółki Grupy Storck). Podstawę prawną przetwarzania stanowi:
- art. 6 ust. 1 lit. c Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, tj. RODO celem rozpatrywania skarg i reklamacji przez okres niezbędny do ich rozpatrzenia oraz ewentualnego dochodzenia roszczeń z tym związanych jednakże nie dłużej niż przez 3 lata;
- art. 6 ust. 1 lit. f Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, tj. RODO, czyli prawnie uzasadnionego interesu administratora w zakresie obsługi zgłoszeń kierowanych z wykorzystaniem formularza kontaktowego, udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia i zapytania kierowane z wykorzystaniem formularza kontaktowego lub w innej formie, w tym przechowywanie newralgicznych wniosków i udzielonych odpowiedzi celem zachowania zasady rozliczalności przez rok od chwili wpływu zgłoszenia lub zapytania;

Zgodnie z niniejszym ustępem, przetwarzamy Państwa dane także w przypadku przesłania zapytania drogą mailową lub za pośrednictwem innych form kontaktu. Okres przechowywania danych stanowiących treść korespondencji jest jednak uzależniony od celu przetwarzania danych, którego dotyczy dana korespondencja (jeżeli występują inne terminy usunięcia danych, to informacje na ten temat podano w odrębnej klauzuli informacyjnej).

2.5 Uczestnictwo w konkursach i akcjach promocyjnych

Jeżeli biorą Państwo udział w organizowanym przez nas konkursie lub akcji promocyjnej, podane przez Państwa dane są przetwarzane jako element realizacji Państwa uczestnictwa (w szczególności imię, nazwisko, adres oraz dane kontaktowe) i są przetwarzane w prawnie uzasadnionym interesie, którym jest umożliwienie uczestnikom Konkursu wzięcia w nim udziału i umożliwienie Organizatorowi jego przeprowadzenie, opublikowanie informacji o laureatach oraz archiwizację dokumentów oraz obrona przed ewentualnymi roszczeniami prawnymi, tj. na podstawie art.6 ust.1 lit. f Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, tj. RODO oraz w celach związanych z rozliczeniami podatkowymi, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit.c Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, tj. RODO.

Dotyczy to każdej formy zgłoszenia uczestnictwa – poprzez wypełnienie formularza na stronie internetowej, przesłanie zgłoszenia drogą pocztową lub przekazanie za pośrednictwem innych form kontaktu.

W organizacji konkursów i akcji promocyjnych czasem wspierają nas podmioty zewnętrzne (np. gromadzą dane uczestników, podane w formularzach kontaktowych; losują zwycięzców; wręczają nagrody, realizują promocje). Każdy z podmiotów wspierających jest starannie wybierany a jego działania jako podmiotu przetwarzającego dane na zlecenie i na rzecz naszej firmy pozostają w zgodności ze stosownymi przepisami w zakresie ochrony danych osobowych. Każdy podmiot jest zobowiązany do przestrzegania przepisów w zakresie ochrony danych osobowych.

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wypełnienia celu, w jakim zostały zebrane, czyli realizacji i organizacji konkursu, a po jego zakończeniu - przez okres przedawnienia roszczeń. W przypadku konieczności przekazania danych do urzędu skarbowego – przez okres 5 lat od zakończenia roku, w którym zaktualizował się obowiązek podatkowy.

Dane osobowe mogą być przekazywane uprawnionym organom, w tym np. Policji, Urzędowi Skarbowemu, celem wykonania ciążących na Storck obowiązków. Dostęp do danych, na podstawie stosownych umów, mogą mieć również podmioty i ich upoważnieni pracownicy dostarczający rozwiązania teleinformatyczne, w tym inne spółki z Grupy Kapitałowej, jak również dane mogą zostać udostępnione podmiotom świadczącym usługi pocztowe, kurierskie, prawne oraz audytowe.

Strona internetowa firmy Storck jest obsługiwana przez niemiecką macierzystą spółkę AUGUST STORCK KG, której partnerem hostingowym jest firma Denkwerk GmbH z siedzibą w Kolonii, Vogelsanger Str. 66, 50823 Kolonia, Niemcy, która jest zobowiązana do należytego przetwarzania danych osobowych, zgodnie z zawartą umową powierzenia danych.

Państwa dane co do zasady nie są przekazywane odbiorcom w krajach trzecich (np. poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego) lub organizacjom międzynarodowym. Jeżeli, w wyjątkowych przypadkach, przekazanie danych jest konieczne, gwarantujemy spełnienie wymogów, określonych w rozdziale V Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, tj. RODO; właściwy poziom ochrony danych osobowych jest też zagwarantowany przed podmiot odbierający dane. W tym celu stosujemy, tam gdzie to konieczne, standardowe unijne klauzule umowne, dotyczące przekazywania danych do krajów trzecich.

Informacje, zawarte w plikach logowania (patrz punkt 2.1) są przechowywane w formie osobowej maksymalnie przez okres siedmiu dni. Po tym czasie, informacje osobowe, zawarte w plikach logowania, ulegają anonimizacji.

W sprawach nieuregulowanych powyżej, Państwa dane osobowe usuwamy:

• jeśli ich przetwarzanie nie jest wymagane dla osiągania celów, stanowiących przesłankę do przetwarzania danych
• jeśli ich przetwarzanie było związane z wywiązaniem się z obowiązków podatkowych 5 lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym upłynął termin płatności zobowiązania podatkowego (w związku z czym termin przedłuża się w praktyce do 6 lat).

W celu ochrony Państwa danych przed utratą, naruszeniem, manipulacją i nieuprawnionym dostępem, Storck podjął wszelkie niezbędne do tego celu środki organizacyjne i techniczne. Nasi pracownicy oraz osoby zaangażowane w proces przetwarzania danych są zobligowani do przestrzegania przepisów z zakresu ochrony danych oraz do zachowania poufności danych osobowych. Są oni odpowiednio przeszkoleni względem zgodności zarówno z wewnętrznymi jak i zewnętrznymi standardami bezpieczeństwa, w ramach wszystkich procesów ochrony danych w Storck.

W celu ochrony danych osobowych naszych użytkowników strony internetowej stosujemy bezpieczną metodę przesyłu danych online, tzw. transmisję SSL. Można ją rozpoznać poprzez dodaną literę ‘s’ na końcu http://, stąd otrzymujemy: https://, jednocześnie pokazuje się nam symbol zamkniętej, zielonej kłódki. Klikając na tę kłódkę, otrzymują Państwo informację na temat zastosowanego certyfikatu SSL. Sposób przedstawienia tego symbolu zależy od posiadanej przez Państwa wersji przeglądarki. Stosowanie szyfrowania SSL zapewnia pełną i zaszyfrowaną transmisję danych.

Prawo w zakresie ochrony danych osobowych gwarantuje kilka praw w zakresie danych Państwa dotyczących (są to tzw. prawa osób, których te dane dotyczą), o których mowa poniżej. Więcej informacji o prawach osób, których dane dotyczą dostępne są w art. 12-23 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, tj. RODO.

6.1 Prawo do żądania dostępu

Mają Państwo prawo do otrzymania potwierdzenia, czy były przez nas przetwarzane dane osobowe Państwa dotyczące. W takim przypadku, mają Państwo prawo dostępu do tych danych. Szczegóły dotyczące prawa do dostępu do danych znajdą Państwo w Art.15 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, tj. RODO.

6.2 Prawo do sprostowania i uzupełnienia

Mają Państwo prawo do żądania sprostowania nieprawidłowych danych osobowych Państwa dotyczących a także, w myśl art. 16 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, tj. RODO, prawo do niezwłocznego uzupełnienia niepełnych danych osobowych.

6.3 Prawo do usunięcia danych

Mają Państwo prawo żądać niezwłocznego usunięcia Państwa danych osobowych w przypadku zaistnienia jednej z przesłanek, wymienionych w art.17 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, tj. RODO. Przesłanką do niezwłocznego usunięcia danych może być wyrażenie sprzeciwu wobec przetwarzania danych lub sytuacja, gdy Państwa dane nie są dłużej potrzebne do procesowania Państwa wniosku.

6.4 Prawo do ograniczenia przetwarzania

Mają Państwo prawo żądać ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych w przypadku zaistnienia jednej z przesłanek, wymienionych w art.18 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, tj. RODO. Jeżeli mają Państwo zastrzeżenia co do prawidłowości danych, przysługuje Państwu prawo ograniczenia przetwarzania na czas, niezbędny do zweryfikowania przez nas poprawności danych.

6.5 Prawo do wycofania zgody

Mają Państwo prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych w dowolnym momencie, zgodnie z art.7 pkt.3 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, tj. RODO Wycofanie zgody obejmie jedynie przetwarzanie danych w przyszłości tzn. przetwarzanie danych, które nastąpiło, zanim zgoda na nie została wycofana, pozostaje zgodne z prawem.

6.6 Prawo wniesienia sprzeciwu

Jeżeli przesłanką do przetwarzania przez nas danych osobowych jest uzasadniony interes, zgodnie z art.6 pkt.1. lit. f Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, tj. RODO (w kwestii podstawy prawnej dla każdej czynności przetwarzania danych patrz wyżej), mają Państwo prawo do wyrażenia sprzeciwu, zgodnie z art.21 pkt.1 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, tj. RODO. Na tej podstawie, w przypadku zaistnienia przesłanek, wynikających z Państwa obecnej sytuacji, mogą Państwo w dowolnym momencie wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych. Jeśli wniosą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, Państwa dane nie będą przez nas przetwarzane, chyba że zaistnieją istotne powody dla ich przetwarzania w celu zapewnienia należytej ochrony danych, które przeważać będą nad Państwa interesami, prawami oraz swobodami lub jeżeli zaistnieje konieczność dochodzenia roszczeń, prowadzenia sporu bądź obrony przed roszczeniami.

Wobec przetwarzania danych w celach reklamy bezpośredniej, mogą Państwo wnieść sprzeciw w dowolnym momencie, zgodnie z Art.21 pkt.2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych tj. RODO. W takim przypadku, Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w tych celach.

6.7 Prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Państwu prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego. tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Więcej informacji: https://uodo.gov.pl/pl/p/skargi.

Jeżeli mają Państwo pytania lub uwagi do procesu przetwarzania danych przez Storck, prosimy o kontakt w pierwszej kolejności z administratorem danych, tj. Storck (pkt.1).

Podczas wizyty na stronie internetowej Storck, nie mają Państwo obowiązku podania danych osobowych – nie jest to obowiązek prawny ani też obowiązek, wynikający z umowy. Jednak w przypadku korzystania z określonych funkcjonalności (np. formularza kontaktowego lub udziału w konkursach), podanie danych osobowych może okazać się niezbędne do dalszej obsługi Państwa zapytania lub zgłoszenia w konkursie.

Storck nie wykorzystuje Państwa danych osobowych do zautomatyzowanych decyzji indywidualnych.

Nowe wymogi prawne, decyzje biznesowe lub nowe rozwiązania technologiczne mogą spowodować konieczność wprowadzenia zmian w naszej polityce prywatności. W związku z powyższym, niniejsza polityka będzie dostosowywana. Na naszej stronie internetowej będą mogli Państwo zawsze znaleźć aktualną wersję polityki.