Nota Prawna

Nota prawna

Storck Sp. z o.o.
ul. Przyokopowa 26
01-208 Warszawa
Polska

tel.: +48 (22) 3366366
faks: +48 (22) 3366399
E-mail: info@pl.storck.com
Krajowy Rejestr Sądowy:
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Numer KRS: 0000026208
Numer Identyfikacji Podatkowej: 526-015-09-86
Numer BDO: 000109196
Zarząd:
Maciej Dąbrowiecki
Iwona K. Piątkowska
Michael Zink
Prawa autorskie:
© Copyright 2019, Storck Sp. z o.o., Polska
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zawartość niniejszej witryny podlega ochronie praw autorskich oraz innych praw własności. Dotyczy to w szczególności tekstów, obrazów, grafiki, plików audio i wideo oraz ich układu na stronie internetowej. O ile nie wskazano inaczej, wszystkie znaki handlowe na stronach internetowych Storck są chronione na mocy przepisów o ochronie znaków handlowych.

Użycie jakichkolwiek materiałów znajdujących się na tej stronie internetowej wymaga wyraźnej uprzedniej zgody udzielonej przez Storck Sp. z o.o. na piśmie.
Opracowanie witryny:
denkwerk GmbH